Związek dzieci z Bullenhuser Damm
Follow us
Walter Jungleib, 1942
© privat

DWADZIEŚCIORO DZIECI

Walter Jungleib

Byli więźniowie obozu sporządzili imienną listę dzieci, która została opublikowana w książce „Rapport fra Neuengamme” w roku 1945. Na owej liście znajduje się też nazwisko dwunastoletniego chłopca z Jugosławii: „Junglieb”. Dr. Kurt Heißmeyer zanotował w zapiskach doświadczeń medycznych u tego dziecka tylko początkowe litery imienia i nazwiska „W. J.”. W. Junglieb został razem z pozostałymi dziećmi 20 kwietnia 1945 roku zamordowany w Bullenhuser Damm. Inne informacje na temat tego chłopca nie są znane.

W 1995 roku została nazwana jego imieniem ulica w dzielnicy Hamburga – Burgwedel.