העמותה למען הילדים מרחוב בולנהוזר דאם
Follow us

20 הילדים

שרה גולדפינגר (Sara Goldfinger)

הרבה זמן רשמו את הילדה הזו כ "סורקיס גולדינגר". החוקרת מאיטליה, אלברטה באזאן, מהקרן המרכזית יחד עם הסופרת מאריה פיא בארניצ‘יה, הגיעו תוך מחקר מעמיק ,(CDEC) לתיעוד יהודי בן זמננו למסקנה, שהשם הנכון הוא שרה גולדפינגר.

שרה גולדפינגר נולדה ב 20 לספטמבר 1933 ב אוסטרובייץ בפולין. ב 3 לאוגוסט 1944 היא הועברה ממחנה עבודת כפיה באוסטרובייץ, יחד עם עוד 305 נשים וילדים למחנה הריכוז אושויץ. היא עברה את המיון הראשון וקיבלה את הוריה, יצחק גולדפינגר וחודאסה גולדפינגר לבית מינכברג, נפטרו במחנות השמדה .A 16918 מספר האסירה גרמנים, כמו גם אחותה חוה, שנקראה לפי הסבתא שלה. גם הסבא והסבתא, יעקוב וחוה, והדודים שמואל, מנחם, צבי ולייב לא שרדו את השואה.

שרה גולדפינגר הייתה בת 11 , כאשר הביאו אותה ב 28 לנובמבר 1944 למחנה הריכוז נויאנגמה. ב 20 לאפריל 1944 היא נרצחה כאן, ברחוב בולנהוזר דאם.

במשך זמן רב היה השם גולדינגר כתוב לפי רשימת שמות הילדים בספרו של הנרי מאיאר "דו"ח מנויאנגמה" שפורסם ב 1945 . ב 1949 שאלה רוזה גרומלין-ויטונסקה, אמם של אלאונורה ורומן ויטונסקי, את שירות החיפוש הבינלאומי על שמות ילדים שמוכרים לה, ביניהם גם על ילדה בשם "סורקיס גולדפינגר". שירות החיפוש ענה לה, שהילדה הייתה כנראה במשלוח של 306 אסירות, שהועברו ממחנה עבודת הכפיה אוסטרוייץ למחנה הריכוז אשויץ.