העמותה למען הילדים מרחוב בולנהוזר דאם
Follow us

תערוכה נודדת (גרמנית/אנגלית)

העמותה למען הילדים מרחוב בולנהוזאר דאם הכינה תערוכה, שמיועדת לילדים ולבני נוער. תמורת תשלום הוצאות ההובלה ניתן להשאיל את התערוכה לבתי ספר ולמוסדות ציבוריים.

התערוכה מספרת את גורל הילדים שנרצחו, את החיפוש אחרי קרוביהם, את סיפור טכס האזכרה השנתי, ואת פרויקט הנוער במלאת 70 שנה למעשי הרצח. כמו כן היא מכילה את מחשבות בני הנוער מארצות שונות לנושא, ומסתיימת בשאלה העכשווית: היכן ומתי מתחילה האפליה?

יחד עם התערוכה ניתן לקבל חומר הוראה לגילים שונים.

התערוכה וחומרי ההוראה נוצרו בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה בעיר ואכטה (Vechta), המכון למדעי למדעי הרוח והתרבות. אנחנו מודים לסטודנטים ובמיוחד לפרופסורית יאנה טארייק (Jana Tereick) על השתתפותם הכנה.
מה 16 עד ל 21 לאפריל 2015 התקיים מפגש נוער בנושא הילדים מרחוב בולנהוזאר דאם. תלמידות ותלמידים מהולנד, מצרפת איטליה, פולין ומהמבורג, עיבדו ביחד את ההיסטוריה של הילדים שנרצחו.
© Regine Christiansen

בכניסה לאתר הזיכרון
© Regine Christiansen

מארק ג‘יימס עם תלמידה מפולין.
© Regine Christiansen

תלמידים בגן הורדים
© Regine Christiansen

"עלינו להמשיך ולדבר על זה מדור לדור" - רשמים של פרויקט פגישת בני הנוער ברחוב בולנהוזאר דאם.

מה 16 עד ל 21 לאפריל 2015 התקיים מפגש נוער בנושא הילדים מרחוב בולנהוזאר דאם. תלמידות ותלמידים מהולנד, מצרפת איטליה, פולין וגם מהמבורג, עיבדו ביחד את ההיסטוריה של הילדים שנרצחו ואת משמעות הדבר לחיינו המשותפים היום. זו הייתה חוויה מיוחדת, בין טיול כיתתי נחמד לבין עבודה מחשבתית רצינית. הפגישה כללה ביקור בנמל המבורג, שירה משותפת בתוך הרכבת העירונית, וביקור מלא מחשבות עצובות במרתף הבניין שהיה בעבר בית ספר. אבל זה בדיוק מה שקורה, כש 50 בני נוער עובדים ביחד על ההיסטוריה של הילדים מרחוב בולנהוזאר דאם. וכך זה גם, כשבבית הספר מדברים על אכזריות השואה. חיי בני הנוער, שאך זה עתה נהיו "חברים" באתרי האינטרנט, ופתאום ההיסטוריה של העבר נכנסת לחייהם הפרטיים. אי השיויון, שאלת ה"למה", וחוסר אפשרות ההבנה של מה שקרה, איחד את משתתפי הפגישה הבינלאומית. התוצאה הייתה פרויקט מצליח ומאלף, שהסתיים בטכס אזכרה משותף במרתף הרצח בבולנהוזאר דאם.

בסדנאות שהתקיימו דובר על הטיפול בעבר, ועל צורות שונות של טכסי אזכרה. כמו כן בני הנוער התכוננו וביצעו שיחות עם קרובי המשפחה של הנרצחים. תוך זמן קצר נוצר גם סרט על הפרויקט, שהוצג בטכס האזכרה השנתי. כל בתי הספר שהשתתפו, ביצעו לפני הפגישה המשותפת חקירות היסטוריות, והציגו את תוצאותיהם בבולנהוזאר דאם. כך ניתן היה ללמוד מצד אחד, את הגישה השונה לנושא בארצות השונות, ומצד שני נהיה ברור, עד כמה חשוב גורל הילדים שנרצחו, בארצות הולדתם.

באחת הסדנאות ניסחו בני הנוער 10 מסקנות, שחולקו למבקרים בטכס האזכרה:

  • הזיכרון חייב להיות מוצג באינטרנט, כדי שהחומר שניתן לשימור, יהיה מודע לילדים ולמבוגרים בכל העולם.

  • לדעתנו יש לשדר את טכסי האזכרה בשידור חי באינטרנט, אבל יש לקיים גם טכסי אזכרה מקומיים.

  • חשוב לזכור את השואה.

  • רכשו כבוד לבני כל העמים.

  • אנו חושבים שחשוב לדבר על ההיסטוריה עם בני הדורות הקודמים.

  • אנחנו יכולים ללמוד מבני הדורות הקודמים, כי הם זוכרים את ההיטוריה, ויכולים ללמד אותנו רבות.

  • חשוב לשמר את מקומות הפשע, כדי שבני אדם יוכלו לזכור את מה שקרה.

  • אסור לשכוח את מה שקרה, כדי שטעויות העבר לא תעשינה שוב.

  • עלינו להמשיך ולספר את מה שקרה מדור לדור.

  • אסור שהזכרונות ישתנו בעתיד, מעבר לשיטה, בה אנחנו זוכרים את העבר היום.

את תוצאות פרויקט פגישת הנוער הבינלאומי ניתן לקרוא בבלוג בשם:
rememberbullenhuserdamm.wordpress.com

בתי הספר שהשתתפו בפרויקט פגישת בני הנוער:


Van Maerlantlyceum Eindhoven NIEDERLANDE
www.vanmaerlantlyceum.nl

Istituto Comprensivo 9 "Manzoni - Dina e Clarenza" Messina ITALIEN
www.ic9manzonimessina.it

Ogólnokształcące Liceum Językowe z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu POLEN
www.liceumjezykowe.radom.pl

Collège Modigliani Paris FRANKREICH
www.ac-paris.fr

Fritz-Schumacher-Schule Hamburg DEUTSCHLAND
www.fss.hamburg.de